gmax

آخرین اخبار در مورد حوزه بهداشت و درمان

حوزه بهداشت در کشور مغفول مانده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه کارگروه سلامت و امنیت غذایی احیا شود گفت: حوزه بهداشت در برابر حوزه درمان مغفول مانده و باید به این مسئله ویژه توجه شود. به گزارش خبرگزاری فارس از همدان محمدمهدی مجذوبی ظهر امروز در دومین مجمع سلامت همدان اظهار کرد: حوزه سلامت بخش‌های مختلفی دارد و حوزه درمان چون نیاز فوری است، عمده مطالبه‌گری‌ها در این بخش است و بیشتر انرژی متو ...